ÅRGÅNG 5 — HÖSTEN 2005
Vad är Café Crème? Vi på Café Crème Nyhetsbrev Kontakt Länkar
Pseudo Intryck Prosa Lyrik Arkiv

CAFÉ CRÈME I VÅR

A R T I K L A R
Scen: Singoalla i Hagaparken
Klippdockor från 60-talet
Läst: Choklad. Fakta, historia, passion
Läst: Samurajsommar
Läst: Den amerikanska flickan
Läst: Terra Nullius
Läst: Vetenskap eller villfarelse
Läst: Simos drömmaren
Läst: Den fula prinsessan
Läst: LBD
Läst: Silverapan
Läst: Skulden
Läst: Eragon - Arvtagaren
Fugu: Dödligt gott
Kvinnliga faraoner
"Saltis" i Saltsjöbaden?
Utdöd? Du skämtar väl!
The Spider Rules!
Fredag den trettonde
Konst: Angående konst och frihet
Musik: Something to Be Shared
Musik: Timeless Music
Musik: Summertime at Dalhalla
Läst: Björns bokkrönika våren 2005
Läst: Anne Franks dagbok
Läst: Orre, trast och trana
Läst: Dorés bibel
Läst: Sabotage
Läst: Mörkrets tjänare
Läst: Boktips inför hängmattan
Scen: Platonov
Foto: Färgsprakande provokation
Scen: Aprilhäxan
Utrotat djur Australiens heliga Graal
En skandalkarriär värd att belysa
I sus och dus med Brus
Berlin andra gången gillt
Könsroller under bronsåldern
Kristian II: Tyrann eller älskad kung?
Kuba: ständigt mot friheten
I den verkliga diktaturen
Destruktiviteten är en konstant
Katja Timgren får Slangbellan
Läst: Bläckhjärta
Läst: Kejsarens magi
Läst: Lucindas hemlighet
Läst: Da Vinci-koden
Läst: Terra Hexa
Läst: Stjärnornas stad
Läst: Åklagare är en som lagar bilar
Läst: Idun - Sagan om Valhalla

P R O S A
Långt hemifrån

L Y R I K
Dikter från Kuba

P S E U D O
Hur man ger sin katt ett piller

I N T R Y C K
Fisketur med Moses


På jakt efter den verklige Robin Hood

För drygt 150 år sedan, närmare bestämt 1852, publicerades The Great Hero of the Ancient Minstrelsey of England, “Robin Hood”. Boken var skriven av den historiskt bevandrade prästen Joseph Hunter, som hade djupdykt i arkiven på jakt efter den riktige Robin Hood, mannen bakom myten – om han nu alls fanns.

Hunter utgick i sitt arbete från den tidigaste nedteckningen – Gest of Robyn Hode – från omkring 1370, och bland annat lade han ned stor möda på att identifiera ortnamnen i legenden. Av detta framkom att berättelsen sannolikt utspelar sig i Barnsdale i södra Yorkshire, och inte alls i Sherwoodskogen som alla tror. Även tidsmässigt gick Hunter ifrån den gängse uppfattningen om Robin som en 1100-talsperson. Nej, han placeras i stället på 1300-talet, det vill säga bara något tiotal år innan Gest of Robyn Hode nedtecknades.

Detta baseras på att Hunter de facto hittade både en Robyn Hode och en Robert Hood i arkiven. Den förstnämnde återfinns i Journal de la Chambre som kunglig tjänare under en period år 1324, och den sistnämnde fanns i godsarkivet i Wakefield i södra Yorkshire under ungefär samma tid. Joseph Hunter drog av detta slutsatsen att dessa båda var en och samma person.

Senare tiders forskare har diskuterat detta. Vissa har trott på Hunters teori medan andra fortfarande ville placera Robin i högmedeltiden (1100- och 1200-talen). Till stöd för de senare kan nämnas att det i dokument från 1200-talet finns en fredlös Robert Hode, eller Hobbehod. Dock är det väldigt svårt att knyta denne till legendfiguren, vilket för hela problematiken tillbaka till ruta ett.

1985 försökte en forskare vid namn John Bellamy i Robin Hood. A Historical Enquiry sammanfatta diskussionen. Han håller med 1800-talsprästen Hunter vad gäller tidpunkten, i och med att företeelser i berättelsen – som vapen, juridiska institut och sociala förhållanden – omöjligen kan placeras före trettonhundratalet.

Bellamy började också leta efter historiens bifigurer. Sheriffen av Nottingham, tyvärr inte namngiven i Gest of Robyn Hode, går att identifiera som en Sir Henry de Faucumberg – som på 1320-talet verkade som sheriff i både Nottinghamshire och Yorkshire. Han var precis lika korrupt och hatad som sheriffen av Nottingham brukar vara i Robin Hood-filmer. Dessutom förekommer de Faucumberg inte mindre än fem gånger i ovannämnda godsarkiv som besutten lagbrytare!

Lille John visade sig också identifierbar. Exempelvis nämns två John le Litel, rövare, i rättegångshandlingar från 1318. Dessa skrivelser finns i – just det – Yorkshire. Fem år senare, 1323, nedtecknades att en Littel John gjort sig skyldig till tjuvjakt i en av ärkebiskopens av York skogar. Detta är vad legendens Lille John brukar ägna sig åt, som torde vara bekant. Intressant är också att en Little John var i kungens tjänst 1324, vilket framgår i ovannämnda Journal de la Chambre.

Däremot går inte vare sig Broder Tuck eller jungfru Marian, eller Marion, att belägga i den verkliga historien. De verkar vara fullständigt litterära frukter av det sena 1400-talet.

Vilka blir då slutsatserna kring den verklige Robin Hood? Jo, han levde i Wakefield i södra Yorkshire och hade besittningsrätt över en hel del jord. Däremot var han alls ingen adelsman som legenden menar. Vidare hamnade han flera gånger i klammeri med rättvisan, bland annat för timmerstöld. 1317 vägrade han göra krigstjänst och försvinner från godsarkivet.

1324 dyker han upp i Journal de la Chambre, och vad som hänt däremellan kan vi bara spekulera om. Kanske hade han efter sin krigstjänstvägran blivit dömd som fredlös. 1323 besökte kung Edvard II Nottingham, där han på okända grunder kan ha fattat tycke för och benådat den fredlöse Robin Hood och tagit honom i sin tjänst. Den i källorna beskrivne Robyn Hode lämnade sin tjänst i slutet av 1324, och därefter försvinner Robin ur arkiven.

Han vandrade vidare in i legenden, ett faktum som gjort honom odödlig.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Eftertryck eller annan kopiering är ej tillåten utan tillstånd.

Copyright © 2004, Kulturtidskriften Café Crème